Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer

Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer

Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser
Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer

Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer

Årsmøte 2023 - Revisors erklæring
Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2023 - Dagsorden
Vedlagt finner dagsorden for årsmøtet
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2023 - Årsberetning
Vedlagt finner du årsberetning for FHSF
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2023 - Valgkomiteens innstilling
Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2023 - Hovedregnskap og balanse
Vedlagt finner du forslag til hovedregnskap og balanse
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøtet 2023 - Budsjettforslag
Vedlagt finner du budsjettforslag for 2023
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Invitasjon til Årsmøte 2023
Tid: Torsdag 16. mars 2023, kl 18:00 – 21:00
Sted: Forsvarets høgskole – foredragssal (bygning 14)


Les mer

Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100
FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer

Medlemskontingent FHSF 2022
Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer

Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer

STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022
Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer

STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022
Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer

Foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl 1800 – 2100.
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl
1800 – 2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef KRIPOS, Kristin Kvigne

TEMA: ET KRIMINALITETSBILDE I ENDRING – EN FARE FOR
SAMFUNNSSIKKERHETEN


Les mer


Nyhetsarkiv

 

Kontaktinformasjon:
Forsvarets høgskoleforening
Postboks 1550, Sentrum

0015 Oslo
post@fhs-alumni.no


Forsvarets høgskole (FHS)

 


Antall besøk:: 1183609
Site powered by WebOfficeOne ©