Foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl 1800 – 2100.
Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl
1800 – 2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef KRIPOS, Kristin Kvigne

TEMA: ET KRIMINALITETSBILDE I ENDRING – EN FARE FOR
SAMFUNNSSIKKERHETEN


Les mer

Referat fra årsmøtet 2022
Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021
Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Budsjettforslag
Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret
Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling
Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 Valg av valgkomite'
Vedlagt finner du innstilling til valg av valgkomite'
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Dagsorden
Vedlagt finner du dagsorden for årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2022 - Årsberetning 2021
Vedlagt finner du Årsberetning for FHSF 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Invitasjon til Årsmøte 2022
Tid: Torsdag 24. mars 2022, kl 18:00 – 21:00
Sted: Forsvarsmuseet, Akershus festning -
Auditoriet, Oslo

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 01.
mars 2022Les mer

Foredragskveld torsdag 10 februar 2022 kl 1800 – 2030
Styret i FHSF har gleden av å kunne invitere foreningens medlemmer til
foredragskveld torsdag 10 februar 2022 kl 1800 – 2030

TEMA:
Russland – Ukraina

FOREDRAGSHOLDER: Generalløytnant Arne Bård Dalhaug (P)Les mer

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer

Årsmøte 2021 - Revidert regnskap
Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre
Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer
Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer

Årsmøte 2021
Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...

Årsmøte 2021
Vedlagt finner du link til regnskap og balanse for 2020
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

 

Kontaktinformasjon:
Forsvarets høgskoleforening
Postboks 1550, Sentrum

0015 Oslo
post@fhs-alumni.no


Forsvarets høgskole (FHS)

 


Antall besøk:: 995442
Site powered by WebOfficeOne ©