Engasjerte medlemmerDet var 50 engasjerte medlemmer på foreningens høstmøte den 23. november


Aktuell link: shareddoc/{D63639...
Høyskoleforeningen demonstrerte at den har mange erfarne folk i sine rekker og mye faglig tyngde. En fikk samtidig et levende inntrykk av at en grunnleggende mistro hersket blant mange av deltagerne på møtet om utviklingen innen forsvaret. Noen av medlemmene har tydeligvis et inntrykk av at deres livsverk blir kassert med noen av de nye reformene. En stor del av møtet artet seg som en sammenhengende kanonade av kritikk mot talsmannen for det avtroppede regimet i FD under Kristin Krohn Devold, tidl. statssekretær Bård Glad Pedersen. Statssekretæren tok den kraftige motbør med fatning og fremførte uanfektet sin sak. Møtet antyder en dyp tillitskrise mellom myndighetene og en stor del av dagens forsvarsvenner. Det nye og uvante er at kritikken retter seg like mye mot Høyre som mot den politiske venstresiden. For første gang ser det ut til at Høyres politikk er blitt sterkt omstridt blant forsvarsvenner. Møtet etterlot et bilde av en forening der en stor del av medlemmene er dypt usikre på retningen på dagens forsvarspolitikk.

Panelet bestod av Per Ove Width (Frp), Ragnhild Mathisen (A) politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og Bård Glad Pedersen, tidl statssekretær i Forsvarsdepartementet.
Som debattleder var Ulf Andenæs, Aftenposten


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1183611
Site powered by WebOfficeOne ©