Engasjerte medlemmerDet var 50 engasjerte medlemmer på foreningens høstmøte den 23. november


Aktuell link: shareddoc/{D63639...
Høyskoleforeningen demonstrerte at den har mange erfarne folk i sine rekker og mye faglig tyngde. En fikk samtidig et levende inntrykk av at en grunnleggende mistro hersket blant mange av deltagerne på møtet om utviklingen innen forsvaret. Noen av medlemmene har tydeligvis et inntrykk av at deres livsverk blir kassert med noen av de nye reformene. En stor del av møtet artet seg som en sammenhengende kanonade av kritikk mot talsmannen for det avtroppede regimet i FD under Kristin Krohn Devold, tidl. statssekretær Bård Glad Pedersen. Statssekretæren tok den kraftige motbør med fatning og fremførte uanfektet sin sak. Møtet antyder en dyp tillitskrise mellom myndighetene og en stor del av dagens forsvarsvenner. Det nye og uvante er at kritikken retter seg like mye mot Høyre som mot den politiske venstresiden. For første gang ser det ut til at Høyres politikk er blitt sterkt omstridt blant forsvarsvenner. Møtet etterlot et bilde av en forening der en stor del av medlemmene er dypt usikre på retningen på dagens forsvarspolitikk.

Panelet bestod av Per Ove Width (Frp), Ragnhild Mathisen (A) politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og Bård Glad Pedersen, tidl statssekretær i Forsvarsdepartementet.
Som debattleder var Ulf Andenæs, Aftenposten


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905711
Site powered by WebOfficeOne ©