”Vår samfunnssikkerhet”


Vår samfunnssikkerhet er en ny messe av året. Den vil bli arrangert på Exporama Senteret 4. – 6. oktober 2006. Bak arrangementet står Norges Forsvarsforening og Kvinners Frivillige Beredskap i samarbeid med Exporama Senteret.Aktuell link: http://195.26.0.6...
Messen vil inneholde to hovedelementer:

En konferansedel som går over tre dager og tar for seg
en rekke aktuelle temaer innen samfunnssikkerhet.

Se eget konferanseprogram på nettsidene til Norges Forsvarsforening (klikk på linken ovenfor).

En utstillingsdel hvor næringslivet kan få presentere sine produkter og ideer for planleggere og brukere.
Norges Forsvarsforening har hovedansvaret for konferansen som vil være rettet mot sentrale aktører innen samfunnssikkerhetssektoren, politikere og næringsliv.

Det vil bli lagt stor vekt på å skape sammenheng mellom konferansen og utstillingen samt kommunikasjon mellom deltagere.
Målgruppen for arrangementet er aktører innen samfunnssikkerhetssektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, etater med faglig ansvar innen samfunnssikkerhet, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer, politikere og næringsliv.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905762
Site powered by WebOfficeOne ©