NY SJEF FOR FORSVARETS SKOLESENTERFlaggkommandør Arne Røksund ble 1. september utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret, og blir beordret til stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Aktuell link: http://www.mil.no...
Flaggkommandør Arne Røksund er 47 år (født 12. juni 1959). Han har gjennomført Sjøkrigsskolens operative linje, Sjøforsvarets stabsskole I og Collège interarmées de defense, Frankrike, i tillegg til en rekke fagrelaterte kurs i inn- og utland. Av sivil utdannelse innehar han graden Dr.art. i historie. I tillegg har han lavere nivås utdannelse innen psykologi, bedriftsøkonomi og statsvitenskap. Han ble utnevnt til flaggkommandør 1. april 2005.

Flaggkommandør Arne Røksund har i tillegg til variert tjenesteerfaring innen egen forsvarsgren, blant annet vært organisasjonssekretær, redaktør og informasjonsleder i Befalets fellesorganisasjon, militærstipendiat ved Forsvarets høgskole/Institutt for forsvarsstudier, prosjektoffiser ved Forsvarets forskningsinstitutt, assisterende hovedlærer strategi og fellesoperasjoner ved Forsvarets stabsskole, senior stabsoffiser i Forsvarets overkommando/Sentralstaben/Strategi- og langtidsplanavdelingen, sekretær i utredningen om Forsvarets ledelses- og kommandoapparat under Forsvarsdepartementet og prosjektleder ny/revidert befalsordning. Han har videre tjenestegjort som stipendiat ved Forsvarets skolesenter/Institutt for forsvarsstudier, som seksjonsleder i Forsvarsdepartementet i seksjon for Personellpolitikk og siden 1. april 2005 som sjef for Forsvarets stabsskole.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905790
Site powered by WebOfficeOne ©