NY SJEF FOR FORSVARETS SKOLESENTERFlaggkommandør Arne Røksund ble 1. september utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret, og blir beordret til stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Aktuell link: http://www.mil.no...
Flaggkommandør Arne Røksund er 47 år (født 12. juni 1959). Han har gjennomført Sjøkrigsskolens operative linje, Sjøforsvarets stabsskole I og Collège interarmées de defense, Frankrike, i tillegg til en rekke fagrelaterte kurs i inn- og utland. Av sivil utdannelse innehar han graden Dr.art. i historie. I tillegg har han lavere nivås utdannelse innen psykologi, bedriftsøkonomi og statsvitenskap. Han ble utnevnt til flaggkommandør 1. april 2005.

Flaggkommandør Arne Røksund har i tillegg til variert tjenesteerfaring innen egen forsvarsgren, blant annet vært organisasjonssekretær, redaktør og informasjonsleder i Befalets fellesorganisasjon, militærstipendiat ved Forsvarets høgskole/Institutt for forsvarsstudier, prosjektoffiser ved Forsvarets forskningsinstitutt, assisterende hovedlærer strategi og fellesoperasjoner ved Forsvarets stabsskole, senior stabsoffiser i Forsvarets overkommando/Sentralstaben/Strategi- og langtidsplanavdelingen, sekretær i utredningen om Forsvarets ledelses- og kommandoapparat under Forsvarsdepartementet og prosjektleder ny/revidert befalsordning. Han har videre tjenestegjort som stipendiat ved Forsvarets skolesenter/Institutt for forsvarsstudier, som seksjonsleder i Forsvarsdepartementet i seksjon for Personellpolitikk og siden 1. april 2005 som sjef for Forsvarets stabsskole.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer


Medlemskontingent FHSF 2022

Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer


Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer


STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer


STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1032766
Site powered by WebOfficeOne ©