LUNSJSEMINARET FLYTTET PGA STRÅLINGSFARE


Pga programendringer for TK-32 måtte lunsjseminaret om :”Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten” ved Truls Tønnessen fra FFI flyttes til torsdag 5. oktober kl 1530-1630.
Årsaken til endringen er at TK-32 skulle ha besøkt atomreaktoren på Kjeller, men der var det som kjent et uhell nylig. Derfor måtte programmet endres, og TK-32 ville ikke være til stede på FHS på tirsdag 3. oktober. Enkelt sagt var det kanskje strålingsfaren som førte til endringen! Lunsjseminaret blir således heller et "middagsseminar", og avholdes torsdag 5. oktober 06 kl 1530-1630. Stedet er fortsatt Forsvarsmuseets auditorium. Det blir ikke middag, men enkel servering.


Tilbake

Nyheter

Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Dagsorden

Vedlagt finner dagsorden for årsmøtet
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Årsberetning

Vedlagt finner du årsberetning for FHSF
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1104788
Site powered by WebOfficeOne ©