Årsmøte 2008 torsdag 6. mars


FHSF Årsmøte 2008 avholdes torsdag 6. mars i Forsvarsmuseets aula kl 1745


Aktuell link: /intranett/doc_ar...
Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Styret har igjen gleden av å innkalle til årsmøte og medlemsmøte med foredrag og sosialt samvær.
Tid: Torsdag 6. mars 2008 kl 1745
Sted: Forsvarsmuseets aula

Etter årsmøtedelen er avsluttet, ca 1930, vil vi ta for oss et tema som tør være av interesse;

” LTP og nordisk samarbeid – nye trender i forsvarssamarbeidet”
Innleder er Kontreadmiral Arne Røksund, FD IV

Norsk - svensk forsvarssamarbeid sett fra et svensk ståsted
Svensk forsvarsattaché i Norge Ingemar Gustafsson
Det er lagt opp til følgende tidsskjema:
1745 Kaffe/te og vafler i Forsvarsmuseets aula
1815 – 1915 Årsmøte.
1930 – 2030 Foredrag

2030 – 2100: Spørsmål og diskusjon på temaet


Av hensyn til arrangementet, bespisningen og adgangskontrollen, meld fra om du kommer helst ved Påmeldings knappen på hjemmesiden, eller til sekretæren.

Dagsorden

1. Konstituering (valg av ordstyrer og referent)
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av dagsorden
- valg av møteleder/ordstyrer
- valg av referent
- valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Styrets årsberetning for 2007

3. Regnskap for 2007

4. Vedtektsendringer

5. Fastsettelse av medlemskontingent
Styrets forslag til vedtak er – kontingenten forblir uendret.

6. Budsjett 2008


7. Valg: (ved valgkomiteen)

- leder, styremedlemmer og eventuelt vararepresentanter til styret
- revisor med vararepresentant
- valgkomité


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1179280
Site powered by WebOfficeOne ©