Årsmøte 2008 torsdag 6. mars


FHSF Årsmøte 2008 avholdes torsdag 6. mars i Forsvarsmuseets aula kl 1745


Aktuell link: /intranett/doc_ar...
Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Styret har igjen gleden av å innkalle til årsmøte og medlemsmøte med foredrag og sosialt samvær.
Tid: Torsdag 6. mars 2008 kl 1745
Sted: Forsvarsmuseets aula

Etter årsmøtedelen er avsluttet, ca 1930, vil vi ta for oss et tema som tør være av interesse;

” LTP og nordisk samarbeid – nye trender i forsvarssamarbeidet”
Innleder er Kontreadmiral Arne Røksund, FD IV

Norsk - svensk forsvarssamarbeid sett fra et svensk ståsted
Svensk forsvarsattaché i Norge Ingemar Gustafsson
Det er lagt opp til følgende tidsskjema:
1745 Kaffe/te og vafler i Forsvarsmuseets aula
1815 – 1915 Årsmøte.
1930 – 2030 Foredrag

2030 – 2100: Spørsmål og diskusjon på temaet


Av hensyn til arrangementet, bespisningen og adgangskontrollen, meld fra om du kommer helst ved Påmeldings knappen på hjemmesiden, eller til sekretæren.

Dagsorden

1. Konstituering (valg av ordstyrer og referent)
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av dagsorden
- valg av møteleder/ordstyrer
- valg av referent
- valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Styrets årsberetning for 2007

3. Regnskap for 2007

4. Vedtektsendringer

5. Fastsettelse av medlemskontingent
Styrets forslag til vedtak er – kontingenten forblir uendret.

6. Budsjett 2008


7. Valg: (ved valgkomiteen)

- leder, styremedlemmer og eventuelt vararepresentanter til styret
- revisor med vararepresentant
- valgkomité


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905852
Site powered by WebOfficeOne ©