NYTT STYRE I FHSFUnder årsmøtet på Akershus torsdag 6. mars ble det valgt nytt styre i foreningen.
Årsmøtet ble avholdt i aulaen til Forsvarsmuseet, med ca 50 fremmøtte.
Den viktigste saken var valg av nytt styre, og følgende ble valgt inn, med akklamasjon:

Leder: Liv Margareth Thorkelsen (frem til 2009)

Styremedlemmer:
- Asle Kjelsberg (gjenvalgt inntil 2009)
- Monica Mattson (gjenvalgt inntil 2009)
- Frode Flølo (ny til 2010)
- Jan Eide (ny til 2010)
- Helge Måseidvåg (ny til 2010)
- Ole Maalen (ikke på valg)
- Knut B Teige (ikke på valg)
- Marit Solveig Hærnes (ikke på valg)
- Ingjerd Schou (ikke på valg)

Ny valgkomitè:
- Per Fewang (gjenvalg)
- Elisabeth Bødtker Larsen (gjenvalg)
- Geir Harildstad (gjenvalg)
- Britt Brestrup (ny)

Revisor: Steinar Fjerdingen (gjenvalg)

Avtroppende formann Einar Michelsen mottok en velfortjent takk for sin store innsats gjennom fire år for å revitalisere foreningen.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1183646
Site powered by WebOfficeOne ©