Medlemsmøte onsdag den 10. desember. Foredragsholderne fikk svært gode tilbakemeldinger av møtedeltagerne.


”Overvåkning i det moderne samfunnet”Program:

"Hva finnes av overvåkningssystemer i det moderne samfunn, og hvem kontrollerer disse?"
v/ Christine Hafskjold, prosjektleder Samfunnssikkerhet, overvåkning og personvern, Teknologirådet

”Varslingssystem for digital infrastruktur”
v/Pål Arne Hoff, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

”Overvåkningssystemer og næringslivet”
v/ Kim Ellertsen, Direktør, Næringslivets sikkerhetsråd

” FRA-loven og dens konsekvenser for oss her i Norge”
v/ Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør, Tilsyns- og sikkerhetsavdelingen, Datatilsynet


Tilbake

Nyheter

Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Dagsorden

Vedlagt finner dagsorden for årsmøtet
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Årsberetning

Vedlagt finner du årsberetning for FHSF
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1104810
Site powered by WebOfficeOne ©