Årsmøte Forvarets høgskoleforening torsdag 25. mars 2010, kl 18:00


Alle medlemmer i Forsvarets høgskoleforening inviteres til årsmøte torsdag 25.mars kl 1800 i gamle Krigsskolens lokaler, Tollbugata 10, Oslo.
Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1. mars 2010.


Se link: DagsordenAktuell link: /intranett/doc_ar...
Etter årsmøtets slutt, vil det bli et foredrag over følgende tema:
”Fremtidige utfordringer i Forsvaret og i etterretningssammenheng” ved sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste generalløytnant Kjell Grandhagen
Påmelding til årsmøtet skjer på Forsvarets høgskoleforenings hjemmeside:
http://fhs-alumni.no
http://forsvaretshogskoleforening.no
Velg "Påmelding/Innmelding"


Med vennlig hilsen
for Forsvarets høgskoleforening

Liv Margareth Thorkelsen
Leder


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905754
Site powered by WebOfficeOne ©