Årsmøte Forvarets høgskoleforening torsdag 25. mars 2010, kl 18:00


Alle medlemmer i Forsvarets høgskoleforening inviteres til årsmøte torsdag 25.mars kl 1800 i gamle Krigsskolens lokaler, Tollbugata 10, Oslo.
Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1. mars 2010.


Se link: DagsordenAktuell link: /intranett/doc_ar...
Etter årsmøtets slutt, vil det bli et foredrag over følgende tema:
”Fremtidige utfordringer i Forsvaret og i etterretningssammenheng” ved sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste generalløytnant Kjell Grandhagen
Påmelding til årsmøtet skjer på Forsvarets høgskoleforenings hjemmeside:
http://fhs-alumni.no
http://forsvaretshogskoleforening.no
Velg "Påmelding/Innmelding"


Med vennlig hilsen
for Forsvarets høgskoleforening

Liv Margareth Thorkelsen
Leder


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1179193
Site powered by WebOfficeOne ©