Invitasjon: studietur til Balkan - noen få ledige plasser


Folk og Forsvar arrangerer studietur til Balkan og har noen få ledige plasser igjen. Nb; er det aktuelt - vær raks med å ta kontakt med Folk og Forsvar, det er kort frist!
Til medlemsorganisasjonene og andre aktuelle instanser

Folk og Forsvar planlegger en studietur til Balkan 12. – 20. april 2010. Hensikten er å få et overblikk over Balkan som region, med de utfordringer som fortsatt er nærværende i området.

Programmet inkluderer bl.a. orienteringer i de norske ambassadene i Beograd, Pristina og Sarajevo, samt Norsk Folkehjelps treningssenter for minehunder og Nansen Dijalogue Center i Mostar. Det tentative programmet følger vedlagt, men enkelte justeringer vil kunne forekomme.

Turen er subsidiert, men deltakerne må betale en egenandel på kr 5.000,-. Dette dekker fly, overnatting på enkeltrom, lokal transport ifm møteprogram, samt enkelte måltider.

Interesserte bes skrive en kort ”søknad” der man forteller litt om sin motivasjon for å delta. Disse må være oss innen tirsdag 23.mars. Det er en fordel om søkere også oppgir en mailadresse og et mobilnummer, for raskere kontakt. Deltakere må ha pass gyldig minst 6 måneder etter tilbakekomst. Søknaden sendes mkm@folkogforsvar.no og merkes ”Studietur Balkan”. Den endelige deltakerlisten vil være klar før påske.

Gruppen vil totalt bestå av ca 15 deltakere, og det vil i utgangspunktet ikke være mulig for en organisasjon/instans å få med mer enn én deltaker. Ved flere interesserte bes derfor organisasjonen om å sette de opp i prioritert rekkefølge.


Med vennlig hilsen
Monica K. Mattsson
Generalsekretær


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905811
Site powered by WebOfficeOne ©