Folk og Forsvar inviterer medlemsorganisasjonene til seminar.


Folk og Forsvar inviterer sine medlemsorganisasjoner til å delta med lokale representanter på vårens sikkerhetspolitiske seminarer.


Hensikten med seminarene er å spre kunnskap om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, herunder vårt militære forsvar og sentrale aspekter ved samfunnssikkerhet og beredskap.

De sikkerhetspolitiske seminarene går over én dag, med start kl. 0900 og avslutning ca. kl. 1500.

Programmet for det enkelte seminar kan variere noe, men vil normalt omfatte bl.a. følgende foredrag: "Er Norge et sikkert samfunn?”, ”Norge som internasjonal aktør i en global verden – hvordan kan vi påvirke?”, ”Norges viktigste samarbeidspartnere – FN. OSSE, NATO og EU”, ”Forsvaret som sikkerhetspolitisk verktøy” og ”Aktuelt tema”.

Deltakere på de sikkerhetspolitiske seminarene vil hovedsakelig komme fra de videregående skoler, ungdomsorganisasjoner i området og representanter fra noen av våre 72 landsomfattende medlemsorganisasjoner. Forsvaret, stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med tilknytning til totalforsvaret er også invitert.

Vi tar sikte på 60 - 80 deltakere på hvert seminar. Vi ser gjerne at en ved uttak av deltakere får en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Det er ingen seminaravgift, og det serveres lunsj. Vi gjør oppmerksom på at deltakerne selv må dekke sine reiseutgifter i forbindelse med seminarene. Påmelding tas imot så langt plassen rekker.

Påmelding av deltakere (navn, postadresse) sendes til Folk og Forsvars kontor via telefax, e-mail torill@folkogforsvar.no eller telefon helst tre uker før seminarstart. Program med deltakerliste vil så bli sendt deltakerne direkte.

SIKKERHETSPOLITISKE SEMINARER 1. HALVÅR 2012
”Sikkerhetspolitikk Norge, Europa og Verden”

Hamar, 1.februar 2012, First Hotel Victoria

BERGEN, 2.februar 2012,First Hotel Marin

OSLO, 7.februar 2012, Forsvarsmuseets Aula, Akershus Festning

AKERSHUS, 8. februar 2012, Forsvarsmuseets Aula, Akershus Festning

SKIEN, 14. februar 2012, Clarion Collection Hotel Bryggeparken

ARENDAL, 15. februar 2012, Clarion Hotel Tyholmen

KRISTIANSAND, 16. februar 2012, Radisson Blu Caledonien Hotel

GJØVIK, 21. februar 2012, Quality Hotel Strand Gjøvik

ÅLESUND, 13. mars 2012, Radisson Blu Hotel Ålesund

MOLDE, 14. mars 2012, Rica Seilet Hotel

BODØ, 20. mars 2012, Rica Hotel Bodø

MOSJØEN, 21. mars 2012, Fru Haugans Hotel AS

FØRDE, 27. mars 2012, Rica Sunnfjord Hotel & Spa

NORDFJORDEID, 28. mars 2012, Nordfjord Hotell

TRONDHEIM, 18. april 2012, Thon Hotel Augustin

STEINKJER, 19. april 2012, Quality Hotel Grand Steinkjer


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905730
Site powered by WebOfficeOne ©