Folk og Forsvar inviterer til studieturer


Forsvarets høgskoleforening er en av Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner. Våre medlemmer kan derfor søke om å delta på disse studieturene.

Turene går til:
Brussel, 21.-23. mars
Wien, 23.-26. april
USA, 5.-13. mai

Egenandelen for turene er henholdsvis:
kr 2.500 for turen til Brussel,
kr 3.500 for turen til Wien
kr 7.500 for turen til USA

Medlemmer av Forsvarets høgskoleforening som er interessert i å delta bes sende en kortfattet søknad, der man forteller litt om sin bakgrunn og interesse for turen.

Søknaden sendes til Folk og Forsvar; e-post mkm@folkogforsvar.no innen 24. februar (for turen til Brussel) og innen 15. mars for turene til Wien og USA.

Søknaden merkes med ditt medlemmsnummer i Forsvarets høgskoleforening (dette står på medlemskortet).


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905726
Site powered by WebOfficeOne ©