Folk og Forsvar inviterer til studieturer


Forsvarets høgskoleforening er en av Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner. Våre medlemmer kan derfor søke om å delta på disse studieturene.

Turene går til:
Brussel, 21.-23. mars
Wien, 23.-26. april
USA, 5.-13. mai

Egenandelen for turene er henholdsvis:
kr 2.500 for turen til Brussel,
kr 3.500 for turen til Wien
kr 7.500 for turen til USA

Medlemmer av Forsvarets høgskoleforening som er interessert i å delta bes sende en kortfattet søknad, der man forteller litt om sin bakgrunn og interesse for turen.

Søknaden sendes til Folk og Forsvar; e-post mkm@folkogforsvar.no innen 24. februar (for turen til Brussel) og innen 15. mars for turene til Wien og USA.

Søknaden merkes med ditt medlemmsnummer i Forsvarets høgskoleforening (dette står på medlemskortet).


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1179176
Site powered by WebOfficeOne ©