Avlyst - Forsvarets høgskoleforenings studietur til London torsdag 8. november til lørdag 10. novemberVi så oss dessverre nødt til å avlyse november-
reisen til London grunnet for få påmeldte.

Formålet med studieturen er å utvide
perspektivene på internasjonal forsvars- og
sikkerhetspolitikk, å knytte kontakter utover
eget kull og bygge nettverk på tvers av
arbeidslivet. FHSF ønsker med dette å gi
medlemmene mulighet til å vedlikeholde
kompetansen fra tiden på FHS. Motivasjon opp
mot eget arbeid vil vektlegges ved utvelgelse
av kandidater, men alle medlemmer kan søke.

Det forutsettes aktiv deltagelse ved de ulike
institusjonene vi besøker (på engelsk) og den
enkelte bør ha forberedt seg i forkant av
besøkene. Bruk disse linkene for mer
informasjon: www.sabre.mod.uk,
www.chathamhouse.org og
http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/civil
-contingencies/

Hver enkelt må bestille fly og hotell (vi
anbefaler Victory Services Club:
http://www.vsc.co.uk/ og Berkely Court Hotel:
http://berkeleycourthotellondon.com) og er
selv ansvarlig for å reise til/fra Norge til
hotellet i London. Det er fritt opp til den
enkelte deltager å eventuelt utvide reisen i
for- og/eller etterkant av programmet.
(Kostnad ved avbestilling bæres således av
den enkelte.)

Søknad om deltagelse, samt motivasjon for å
delta, sendes til post@fhs-alumni.no innen
15. oktober.

Egenandel, som inkluderer én felles lunsj og
middag samt fellesutgifter, vil være kr
2500,-. Måltider for øvrig dekkes av den
enkelte.

Tentativt program:
Torsdag 8. november:
Innsjekk på hotell, lunsj kl. 1300 sammen med
Norges militærattache i UK (FAL)
Kl. 1500 besøk hos SaBRE
Kl. 1800 brief hos FAL
Kl. 2000 middag

Fredag 9. november:
Før lunsj: Besøk hos Chatham House
Lunsj (for egen regning)
Etter lunsj: besøk hos britiske
«Krisestøtteenhet»

Lørdag 10. november:
Kl. 1000 Besøk på Imperial War Museum
(http://www.iwm.org.uk/)
Kl. 1300 (eller senere) lunsj (for egen
regning)
Avreise

Deltagerne er selv ansvarlige for å ha gyldig
reiseforsikring og medbringe ”Europeisk
Helsetrygdekort”.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905719
Site powered by WebOfficeOne ©