TOTALFORSVARSKONFERANSEN 2013


KRISEHÅNDTERING - kan det samarbeides?
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) stiller dette spørsmålet mandag den 22. april på Artilleriloftet, Akershus festning
Meld deg på som snarest - og senest 15.april til telefon: 22 47 82 60 / 23 09 34 58

Program
Kl. 09:00 Velkommen
v/Styreleder Anne Lise Johnsen, Kvinners Frivillige Beredskap
Kl. 09:10 Totalforsvarskonseptet etter 22.juli
v/ forsker Magnus Håkenstad, Institutt for forsvarsstudier FHS
Kl. 09:50 Krisehåndtering
v/ ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr., avd. for krisehåndtering og sikkerhet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kl. 10:30 Pause
Kl. 10.45 Politiets utfordringer
v/ fungerende avdelingsdirektør Sturle Vang, Politidirektoratet
Kl. 11:30 Lunsj
Kl. 12:30 Evalueringer - nytteverdi?
v/ avdelingsdirektør Per Kr. Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kl. 13:15 Pause
Kl. 13:30 Kan det samarbeides?
v/ distriktssjef Anne-Margrete Bollmann, Hordaland Sivilforsvarsdistrikt
Kl. 14:15 Beredskapssamarbeid i nord - en suksesshistorie?
v/ distriktssjef oberstløytnant Even Sandland, HV17
Kl. 15:00 Oppsummering


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905715
Site powered by WebOfficeOne ©