Oslo Forsvarsforening inviterer FHS Alumnis medlemmer til foredrag med forsvarssjefenOnsdag 5. november kl. 1700 kommer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Oslo Forsvarsforening for å snakke om de utfordringer han møter som FSJ.

Møtet avholdes i Eldorado Bokhandel (gml Eldorado Kino) i Torggata 9.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, med et Russland som viser stadig flere tegn på aggresjon og et NATO som er underfinansiert og underfokusert på nordområdene. Teknologisk utvikling og utvikling i taktiske stridsmetoder har ført til at varslingstiden har gått ned og tid til forberedelser og opptrening følger samme vei. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen har på denne bakgrunn bedt forsvarssjefen om et fagmilitært råd for hvordan Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene. Admiral Bruun-Hanssen vil gi oss innsikt i de problemstillinger som dette rådet må takle og snakke om status for Norges forsvar og dagens utfordringer.
Han vil også ta for seg hvordan han planlegger arbeidet med forsvarsstudien som skal være klar i 2015. Oslo
Forsvarsforening har óg invitert tidligere politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Dragnes og forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI Ståle Ulriksen for å kommentere forsvarsjefens uttalelser. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål fra salen.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905712
Site powered by WebOfficeOne ©