Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer


Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

I skrivende stund er vi i ferd med å bli vaksinert.
Forhåpentlig får vi en sommer og høst hvor vi gradvis
kan gjenoppta sosiale aktiviteter. Det har vi nok et stort
behov for alle sammen.

Situasjonen innebærer at vi fortsatt må vente med å
avholde arrangementer i regi av FHSF, sannsynligvis så
langt fram som til etter sommerferien.

I fjor fikk vi som kjent ikke avholdt noen
medlemsarrangementer i foreningen. Årsmøtet ble
gjennomført ved at sakspapirer ble lagt ut på vår
nettside for godkjenning av medlemmene. Heller ikke i
år kan årsmøtet gjennomføres fysisk. Styret legger
derfor opp til å avvikle årsmøtet på samme måte som i
fjor.

«Tidspunkt» blir 30. mars 2021 med frist for
tilbakemelding 9. april.

Agenda for årsmøter er;
1. Konstituering
2. Styrets årsberetning for 2020
3. Regnskap 2020
4. Innkomne saker
5. Budsjett 2021
6. Valg

Årsberetning og regnskap for 2020 og budsjett for 2021
er allerede lagt ut på vår nettside.

Valgkomiteen trenger kandidater til å fylle to ledige
plasser i styret. Interesserte kan kontakte Liv Margareth
Thorkelsen i valgkomiteen på e-post
lmthorkelsen@fhs.mil.no innen 22. mars 2021.

Eventuelle saker bes meldt inn til styret innen 22. mars
2021 på e-post til post@fhs-alumni.no. Da vi ikke
gjennomfører et fysisk møte, vil det ikke være mulig å
få diskutert saken(e) og styret ber derfor eventuelle
forslagstillere å vurdere hvor presserende det er å få
saken på bordet nå.

Vi i styret ser frem til å kunne gjenoppta aktiviteter i
FHSF og planlegger å kalle inn til et tradisjonelt
medlemsmøte med tidsaktuelt foredrag og
sammenkomst med mat og drikke, så snart det lar seg
gjøre.

Inntil da ønsker vi alle medlemmer alt godt og på
gjensyn.

MVH
Styret i FHSF


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1179216
Site powered by WebOfficeOne ©