Invitasjon til Årsmøte 2023


Tid: Torsdag 16. mars 2023, kl 18:00 – 21:00
Sted: Forsvarets høgskole – foredragssal (bygning 14)

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 27.
februar 2023.

Foredrag:

Etter årsmøteforhandlingene vil det bli foredrag ved:
Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine
Marie Eriksen Søreide.


Enkel bevertning.

Påmelding til årsmøtet og eventuelle saker til årsmøte
sendes til;
leder@fhs-alumni.no

Sakspapirer vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside
02. mars 2023.
www.forsvaretshogskoleforening.no


Med vennlig hilsen
for Forsvarets høgskoleforening

Christian Schønfeldt
Leder


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1183620
Site powered by WebOfficeOne ©