Fortsatt underfinansiering av Forsvaret


Norges Forsvarsforenings (NFF) kommentarer til den forrige regjeringens Forsvarsbudsjett for 2006 dreide seg i hovedsak om den fortsatte systematiske underfinansieringen av Forsvaret i forhold til den vedtatte struktur.


Vi vil tillate oss å minne om hva det politisk bredt sammensatte Forsvarspolitiske Utvalg, som leverte sin innstilling i form av NOU 2000: 20 Et nytt forsvar, sa om den økonomiske utviklingen for forsvaret (kapittel 1.1.2): ”En vesentlig mer bekymringsfull utvikling enn svekkelsen av budsjettnivået etter avslutningen av den kalde krigen, har vært de betydelige og gjennomgående negative avvikene mellom planlagte budsjetter og de faktiske forsvarsbevilgningene i Norge. De økonomiske forutsetningene som har ligget til grunn for forsvarsplanleggingen, er bare unntaksvis blitt oppfylt”.

Denne utvikling har fortsatt i hele perioden etter at utvalget avga sin innstilling og budsjettet for 2006 er intet unntak. Dette fører til en ukontrollerbar utvikling av Forsvaret og at samfunnets ressurser brukes på feil måte

At målene for omstillingen som ble fastsatt av Stortinget i juni 2004 for perioden 2005 – 2008 ligger fast burde også innebære at de økonomiske forutsetningene gjør det samme.

At den nye regjeringen ønsker å profilere enkelte saker i forhold til Soria-Moria erklæringen ved fremleggelse av sitt første budsjett synes forståelig. En rekke av de tiltak som er foreslått for å finansiere denne profileringen må nødvendigvis ha berørt de militærfaglige krav til kvalitet og operativ evne. (Tilsetninger i stabsapparat, utrangering av torpedoer, lavere ambisjon kampflyvåpenet og reduksjon i førstegangstjenesten i HV)

Det virker lite sannsynlig at de fagmilitære råd for en planperiode endres fra en regjering til en annen på mindre enn en måned.

Det kan da de være av interesse for allmennheten å få kjennskap til nettopp disse fagmilitære konsekvenser av endringene i politikken.Tilbake

Nyheter

Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer


Medlemskontingent FHSF 2022

Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer


Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer


STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer


STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1031246
Site powered by WebOfficeOne ©