NY SJEF FOR FORSVARETS SKOLESENTERFlaggkommandør Arne Røksund ble 1. september utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret, og blir beordret til stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Aktuell link: http://www.mil.no...
Flaggkommandør Arne Røksund er 47 år (født 12. juni 1959). Han har gjennomført Sjøkrigsskolens operative linje, Sjøforsvarets stabsskole I og Collège interarmées de defense, Frankrike, i tillegg til en rekke fagrelaterte kurs i inn- og utland. Av sivil utdannelse innehar han graden Dr.art. i historie. I tillegg har han lavere nivås utdannelse innen psykologi, bedriftsøkonomi og statsvitenskap. Han ble utnevnt til flaggkommandør 1. april 2005.

Flaggkommandør Arne Røksund har i tillegg til variert tjenesteerfaring innen egen forsvarsgren, blant annet vært organisasjonssekretær, redaktør og informasjonsleder i Befalets fellesorganisasjon, militærstipendiat ved Forsvarets høgskole/Institutt for forsvarsstudier, prosjektoffiser ved Forsvarets forskningsinstitutt, assisterende hovedlærer strategi og fellesoperasjoner ved Forsvarets stabsskole, senior stabsoffiser i Forsvarets overkommando/Sentralstaben/Strategi- og langtidsplanavdelingen, sekretær i utredningen om Forsvarets ledelses- og kommandoapparat under Forsvarsdepartementet og prosjektleder ny/revidert befalsordning. Han har videre tjenestegjort som stipendiat ved Forsvarets skolesenter/Institutt for forsvarsstudier, som seksjonsleder i Forsvarsdepartementet i seksjon for Personellpolitikk og siden 1. april 2005 som sjef for Forsvarets stabsskole.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1179214
Site powered by WebOfficeOne ©