Årsmøte 2008 torsdag 6. mars


FHSF Årsmøte 2008 avholdes torsdag 6. mars i Forsvarsmuseets aula kl 1745


Aktuell link: /intranett/doc_ar...
Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Styret har igjen gleden av å innkalle til årsmøte og medlemsmøte med foredrag og sosialt samvær.
Tid: Torsdag 6. mars 2008 kl 1745
Sted: Forsvarsmuseets aula

Etter årsmøtedelen er avsluttet, ca 1930, vil vi ta for oss et tema som tør være av interesse;

” LTP og nordisk samarbeid – nye trender i forsvarssamarbeidet”
Innleder er Kontreadmiral Arne Røksund, FD IV

Norsk - svensk forsvarssamarbeid sett fra et svensk ståsted
Svensk forsvarsattaché i Norge Ingemar Gustafsson
Det er lagt opp til følgende tidsskjema:
1745 Kaffe/te og vafler i Forsvarsmuseets aula
1815 – 1915 Årsmøte.
1930 – 2030 Foredrag

2030 – 2100: Spørsmål og diskusjon på temaet


Av hensyn til arrangementet, bespisningen og adgangskontrollen, meld fra om du kommer helst ved Påmeldings knappen på hjemmesiden, eller til sekretæren.

Dagsorden

1. Konstituering (valg av ordstyrer og referent)
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av dagsorden
- valg av møteleder/ordstyrer
- valg av referent
- valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Styrets årsberetning for 2007

3. Regnskap for 2007

4. Vedtektsendringer

5. Fastsettelse av medlemskontingent
Styrets forslag til vedtak er – kontingenten forblir uendret.

6. Budsjett 2008


7. Valg: (ved valgkomiteen)

- leder, styremedlemmer og eventuelt vararepresentanter til styret
- revisor med vararepresentant
- valgkomité


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer


Medlemskontingent FHSF 2022

Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer


Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer


STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer


STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1032693
Site powered by WebOfficeOne ©