Invitasjon: studietur til Balkan - noen få ledige plasser


Folk og Forsvar arrangerer studietur til Balkan og har noen få ledige plasser igjen. Nb; er det aktuelt - vær raks med å ta kontakt med Folk og Forsvar, det er kort frist!
Til medlemsorganisasjonene og andre aktuelle instanser

Folk og Forsvar planlegger en studietur til Balkan 12. – 20. april 2010. Hensikten er å få et overblikk over Balkan som region, med de utfordringer som fortsatt er nærværende i området.

Programmet inkluderer bl.a. orienteringer i de norske ambassadene i Beograd, Pristina og Sarajevo, samt Norsk Folkehjelps treningssenter for minehunder og Nansen Dijalogue Center i Mostar. Det tentative programmet følger vedlagt, men enkelte justeringer vil kunne forekomme.

Turen er subsidiert, men deltakerne må betale en egenandel på kr 5.000,-. Dette dekker fly, overnatting på enkeltrom, lokal transport ifm møteprogram, samt enkelte måltider.

Interesserte bes skrive en kort ”søknad” der man forteller litt om sin motivasjon for å delta. Disse må være oss innen tirsdag 23.mars. Det er en fordel om søkere også oppgir en mailadresse og et mobilnummer, for raskere kontakt. Deltakere må ha pass gyldig minst 6 måneder etter tilbakekomst. Søknaden sendes mkm@folkogforsvar.no og merkes ”Studietur Balkan”. Den endelige deltakerlisten vil være klar før påske.

Gruppen vil totalt bestå av ca 15 deltakere, og det vil i utgangspunktet ikke være mulig for en organisasjon/instans å få med mer enn én deltaker. Ved flere interesserte bes derfor organisasjonen om å sette de opp i prioritert rekkefølge.


Med vennlig hilsen
Monica K. Mattsson
Generalsekretær


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1183635
Site powered by WebOfficeOne ©