Folk og Forsvar inviterer medlemsorganisasjonene til seminar.


Folk og Forsvar inviterer sine medlemsorganisasjoner til å delta med lokale representanter på vårens sikkerhetspolitiske seminarer.


Hensikten med seminarene er å spre kunnskap om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, herunder vårt militære forsvar og sentrale aspekter ved samfunnssikkerhet og beredskap.

De sikkerhetspolitiske seminarene går over én dag, med start kl. 0900 og avslutning ca. kl. 1500.

Programmet for det enkelte seminar kan variere noe, men vil normalt omfatte bl.a. følgende foredrag: "Er Norge et sikkert samfunn?”, ”Norge som internasjonal aktør i en global verden – hvordan kan vi påvirke?”, ”Norges viktigste samarbeidspartnere – FN. OSSE, NATO og EU”, ”Forsvaret som sikkerhetspolitisk verktøy” og ”Aktuelt tema”.

Deltakere på de sikkerhetspolitiske seminarene vil hovedsakelig komme fra de videregående skoler, ungdomsorganisasjoner i området og representanter fra noen av våre 72 landsomfattende medlemsorganisasjoner. Forsvaret, stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med tilknytning til totalforsvaret er også invitert.

Vi tar sikte på 60 - 80 deltakere på hvert seminar. Vi ser gjerne at en ved uttak av deltakere får en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Det er ingen seminaravgift, og det serveres lunsj. Vi gjør oppmerksom på at deltakerne selv må dekke sine reiseutgifter i forbindelse med seminarene. Påmelding tas imot så langt plassen rekker.

Påmelding av deltakere (navn, postadresse) sendes til Folk og Forsvars kontor via telefax, e-mail torill@folkogforsvar.no eller telefon helst tre uker før seminarstart. Program med deltakerliste vil så bli sendt deltakerne direkte.

SIKKERHETSPOLITISKE SEMINARER 1. HALVÅR 2012
”Sikkerhetspolitikk Norge, Europa og Verden”

Hamar, 1.februar 2012, First Hotel Victoria

BERGEN, 2.februar 2012,First Hotel Marin

OSLO, 7.februar 2012, Forsvarsmuseets Aula, Akershus Festning

AKERSHUS, 8. februar 2012, Forsvarsmuseets Aula, Akershus Festning

SKIEN, 14. februar 2012, Clarion Collection Hotel Bryggeparken

ARENDAL, 15. februar 2012, Clarion Hotel Tyholmen

KRISTIANSAND, 16. februar 2012, Radisson Blu Caledonien Hotel

GJØVIK, 21. februar 2012, Quality Hotel Strand Gjøvik

ÅLESUND, 13. mars 2012, Radisson Blu Hotel Ålesund

MOLDE, 14. mars 2012, Rica Seilet Hotel

BODØ, 20. mars 2012, Rica Hotel Bodø

MOSJØEN, 21. mars 2012, Fru Haugans Hotel AS

FØRDE, 27. mars 2012, Rica Sunnfjord Hotel & Spa

NORDFJORDEID, 28. mars 2012, Nordfjord Hotell

TRONDHEIM, 18. april 2012, Thon Hotel Augustin

STEINKJER, 19. april 2012, Quality Hotel Grand Steinkjer


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1172179
Site powered by WebOfficeOne ©