Avlyst - Forsvarets høgskoleforenings studietur til London torsdag 8. november til lørdag 10. novemberVi så oss dessverre nødt til å avlyse november-
reisen til London grunnet for få påmeldte.

Formålet med studieturen er å utvide
perspektivene på internasjonal forsvars- og
sikkerhetspolitikk, å knytte kontakter utover
eget kull og bygge nettverk på tvers av
arbeidslivet. FHSF ønsker med dette å gi
medlemmene mulighet til å vedlikeholde
kompetansen fra tiden på FHS. Motivasjon opp
mot eget arbeid vil vektlegges ved utvelgelse
av kandidater, men alle medlemmer kan søke.

Det forutsettes aktiv deltagelse ved de ulike
institusjonene vi besøker (på engelsk) og den
enkelte bør ha forberedt seg i forkant av
besøkene. Bruk disse linkene for mer
informasjon: www.sabre.mod.uk,
www.chathamhouse.org og
http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/civil
-contingencies/

Hver enkelt må bestille fly og hotell (vi
anbefaler Victory Services Club:
http://www.vsc.co.uk/ og Berkely Court Hotel:
http://berkeleycourthotellondon.com) og er
selv ansvarlig for å reise til/fra Norge til
hotellet i London. Det er fritt opp til den
enkelte deltager å eventuelt utvide reisen i
for- og/eller etterkant av programmet.
(Kostnad ved avbestilling bæres således av
den enkelte.)

Søknad om deltagelse, samt motivasjon for å
delta, sendes til post@fhs-alumni.no innen
15. oktober.

Egenandel, som inkluderer én felles lunsj og
middag samt fellesutgifter, vil være kr
2500,-. Måltider for øvrig dekkes av den
enkelte.

Tentativt program:
Torsdag 8. november:
Innsjekk på hotell, lunsj kl. 1300 sammen med
Norges militærattache i UK (FAL)
Kl. 1500 besøk hos SaBRE
Kl. 1800 brief hos FAL
Kl. 2000 middag

Fredag 9. november:
Før lunsj: Besøk hos Chatham House
Lunsj (for egen regning)
Etter lunsj: besøk hos britiske
«Krisestøtteenhet»

Lørdag 10. november:
Kl. 1000 Besøk på Imperial War Museum
(http://www.iwm.org.uk/)
Kl. 1300 (eller senere) lunsj (for egen
regning)
Avreise

Deltagerne er selv ansvarlige for å ha gyldig
reiseforsikring og medbringe ”Europeisk
Helsetrygdekort”.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1183603
Site powered by WebOfficeOne ©