Avlyst - Forsvarets høgskoleforenings studietur til London torsdag 8. november til lørdag 10. novemberVi så oss dessverre nødt til å avlyse november-
reisen til London grunnet for få påmeldte.

Formålet med studieturen er å utvide
perspektivene på internasjonal forsvars- og
sikkerhetspolitikk, å knytte kontakter utover
eget kull og bygge nettverk på tvers av
arbeidslivet. FHSF ønsker med dette å gi
medlemmene mulighet til å vedlikeholde
kompetansen fra tiden på FHS. Motivasjon opp
mot eget arbeid vil vektlegges ved utvelgelse
av kandidater, men alle medlemmer kan søke.

Det forutsettes aktiv deltagelse ved de ulike
institusjonene vi besøker (på engelsk) og den
enkelte bør ha forberedt seg i forkant av
besøkene. Bruk disse linkene for mer
informasjon: www.sabre.mod.uk,
www.chathamhouse.org og
http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/civil
-contingencies/

Hver enkelt må bestille fly og hotell (vi
anbefaler Victory Services Club:
http://www.vsc.co.uk/ og Berkely Court Hotel:
http://berkeleycourthotellondon.com) og er
selv ansvarlig for å reise til/fra Norge til
hotellet i London. Det er fritt opp til den
enkelte deltager å eventuelt utvide reisen i
for- og/eller etterkant av programmet.
(Kostnad ved avbestilling bæres således av
den enkelte.)

Søknad om deltagelse, samt motivasjon for å
delta, sendes til post@fhs-alumni.no innen
15. oktober.

Egenandel, som inkluderer én felles lunsj og
middag samt fellesutgifter, vil være kr
2500,-. Måltider for øvrig dekkes av den
enkelte.

Tentativt program:
Torsdag 8. november:
Innsjekk på hotell, lunsj kl. 1300 sammen med
Norges militærattache i UK (FAL)
Kl. 1500 besøk hos SaBRE
Kl. 1800 brief hos FAL
Kl. 2000 middag

Fredag 9. november:
Før lunsj: Besøk hos Chatham House
Lunsj (for egen regning)
Etter lunsj: besøk hos britiske
«Krisestøtteenhet»

Lørdag 10. november:
Kl. 1000 Besøk på Imperial War Museum
(http://www.iwm.org.uk/)
Kl. 1300 (eller senere) lunsj (for egen
regning)
Avreise

Deltagerne er selv ansvarlige for å ha gyldig
reiseforsikring og medbringe ”Europeisk
Helsetrygdekort”.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer


Medlemskontingent FHSF 2022

Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer


Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer


STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer


STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1031086
Site powered by WebOfficeOne ©