TOTALFORSVARSKONFERANSEN 2013


KRISEHÅNDTERING - kan det samarbeides?
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) stiller dette spørsmålet mandag den 22. april på Artilleriloftet, Akershus festning
Meld deg på som snarest - og senest 15.april til telefon: 22 47 82 60 / 23 09 34 58

Program
Kl. 09:00 Velkommen
v/Styreleder Anne Lise Johnsen, Kvinners Frivillige Beredskap
Kl. 09:10 Totalforsvarskonseptet etter 22.juli
v/ forsker Magnus Håkenstad, Institutt for forsvarsstudier FHS
Kl. 09:50 Krisehåndtering
v/ ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr., avd. for krisehåndtering og sikkerhet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kl. 10:30 Pause
Kl. 10.45 Politiets utfordringer
v/ fungerende avdelingsdirektør Sturle Vang, Politidirektoratet
Kl. 11:30 Lunsj
Kl. 12:30 Evalueringer - nytteverdi?
v/ avdelingsdirektør Per Kr. Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kl. 13:15 Pause
Kl. 13:30 Kan det samarbeides?
v/ distriktssjef Anne-Margrete Bollmann, Hordaland Sivilforsvarsdistrikt
Kl. 14:15 Beredskapssamarbeid i nord - en suksesshistorie?
v/ distriktssjef oberstløytnant Even Sandland, HV17
Kl. 15:00 Oppsummering


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer


Medlemskontingent FHSF 2022

Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer


Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer


STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer


STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1031182
Site powered by WebOfficeOne ©