TOTALFORSVARSKONFERANSEN 2013


KRISEHÅNDTERING - kan det samarbeides?
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) stiller dette spørsmålet mandag den 22. april på Artilleriloftet, Akershus festning
Meld deg på som snarest - og senest 15.april til telefon: 22 47 82 60 / 23 09 34 58

Program
Kl. 09:00 Velkommen
v/Styreleder Anne Lise Johnsen, Kvinners Frivillige Beredskap
Kl. 09:10 Totalforsvarskonseptet etter 22.juli
v/ forsker Magnus Håkenstad, Institutt for forsvarsstudier FHS
Kl. 09:50 Krisehåndtering
v/ ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr., avd. for krisehåndtering og sikkerhet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kl. 10:30 Pause
Kl. 10.45 Politiets utfordringer
v/ fungerende avdelingsdirektør Sturle Vang, Politidirektoratet
Kl. 11:30 Lunsj
Kl. 12:30 Evalueringer - nytteverdi?
v/ avdelingsdirektør Per Kr. Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kl. 13:15 Pause
Kl. 13:30 Kan det samarbeides?
v/ distriktssjef Anne-Margrete Bollmann, Hordaland Sivilforsvarsdistrikt
Kl. 14:15 Beredskapssamarbeid i nord - en suksesshistorie?
v/ distriktssjef oberstløytnant Even Sandland, HV17
Kl. 15:00 Oppsummering


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1179233
Site powered by WebOfficeOne ©