Oslo Forsvarsforening inviterer FHS Alumnis medlemmer til foredrag med forsvarssjefenOnsdag 5. november kl. 1700 kommer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Oslo Forsvarsforening for å snakke om de utfordringer han møter som FSJ.

Møtet avholdes i Eldorado Bokhandel (gml Eldorado Kino) i Torggata 9.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, med et Russland som viser stadig flere tegn på aggresjon og et NATO som er underfinansiert og underfokusert på nordområdene. Teknologisk utvikling og utvikling i taktiske stridsmetoder har ført til at varslingstiden har gått ned og tid til forberedelser og opptrening følger samme vei. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen har på denne bakgrunn bedt forsvarssjefen om et fagmilitært råd for hvordan Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene. Admiral Bruun-Hanssen vil gi oss innsikt i de problemstillinger som dette rådet må takle og snakke om status for Norges forsvar og dagens utfordringer.
Han vil også ta for seg hvordan han planlegger arbeidet med forsvarsstudien som skal være klar i 2015. Oslo
Forsvarsforening har óg invitert tidligere politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Dragnes og forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI Ståle Ulriksen for å kommentere forsvarsjefens uttalelser. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål fra salen.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1183614
Site powered by WebOfficeOne ©