Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer


Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

I skrivende stund er vi i ferd med å bli vaksinert.
Forhåpentlig får vi en sommer og høst hvor vi gradvis
kan gjenoppta sosiale aktiviteter. Det har vi nok et stort
behov for alle sammen.

Situasjonen innebærer at vi fortsatt må vente med å
avholde arrangementer i regi av FHSF, sannsynligvis så
langt fram som til etter sommerferien.

I fjor fikk vi som kjent ikke avholdt noen
medlemsarrangementer i foreningen. Årsmøtet ble
gjennomført ved at sakspapirer ble lagt ut på vår
nettside for godkjenning av medlemmene. Heller ikke i
år kan årsmøtet gjennomføres fysisk. Styret legger
derfor opp til å avvikle årsmøtet på samme måte som i
fjor.

«Tidspunkt» blir 30. mars 2021 med frist for
tilbakemelding 9. april.

Agenda for årsmøter er;
1. Konstituering
2. Styrets årsberetning for 2020
3. Regnskap 2020
4. Innkomne saker
5. Budsjett 2021
6. Valg

Årsberetning og regnskap for 2020 og budsjett for 2021
er allerede lagt ut på vår nettside.

Valgkomiteen trenger kandidater til å fylle to ledige
plasser i styret. Interesserte kan kontakte Liv Margareth
Thorkelsen i valgkomiteen på e-post
lmthorkelsen@fhs.mil.no innen 22. mars 2021.

Eventuelle saker bes meldt inn til styret innen 22. mars
2021 på e-post til post@fhs-alumni.no. Da vi ikke
gjennomfører et fysisk møte, vil det ikke være mulig å
få diskutert saken(e) og styret ber derfor eventuelle
forslagstillere å vurdere hvor presserende det er å få
saken på bordet nå.

Vi i styret ser frem til å kunne gjenoppta aktiviteter i
FHSF og planlegger å kalle inn til et tradisjonelt
medlemsmøte med tidsaktuelt foredrag og
sammenkomst med mat og drikke, så snart det lar seg
gjøre.

Inntil da ønsker vi alle medlemmer alt godt og på
gjensyn.

MVH
Styret i FHSF


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld torsdag 02. februar 2023 kl. 1800 – 2100

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Brigader
Tomas Beck.

TEMA:
Ukrainas forsvarskamp mot Russland.


Les mer


Medlemskontingent FHSF 2022

Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent igjen i
Forsvarets høgskoleforening.
Vi ber derfor om at våre medlemmer nå betaler kr 100,-
til kontonummer 6118 06 49246 eller via Vipps til 580335.
Husk å oppgi navn ved betaling.

Les mer


Foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld onsdag 16. november 2022 kl 1800 –
2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Journalist, historiker og forfatter Halvor Tjønn.

TEMA:
UKRAINA – 600 ÅRS KAMP FOR FRIHET

Les mer


STUDIETUR TIL WIEN 04 - 07 DESEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har
våre
medlemmer anledning til å søke om å bli med på studietur til Wien 04 - 07
desember 2022.
Søknadsfrist 27. oktober.

Les mer


STUDIETUR TIL HAAG 07 – 10 NOVEMBER 2022

Gjennom Forsvarets høgskoleforengs samarbeid med Folk og Forsvar, har våre
medlemmer anledning til å søke på å få bli med på studietur til Haag 07 – 10 november
2022.
Søknadsfrist 15 oktober.

Les mer


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1032699
Site powered by WebOfficeOne ©