Invitasjon til Årsmøte 2023


Tid: Torsdag 16. mars 2023, kl 18:00 – 21:00
Sted: Forsvarets høgskole – foredragssal (bygning 14)

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 27.
februar 2023.

Foredrag:

Etter årsmøteforhandlingene vil det bli foredrag ved:
Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine
Marie Eriksen Søreide.


Enkel bevertning.

Påmelding til årsmøtet og eventuelle saker til årsmøte
sendes til;
leder@fhs-alumni.no

Sakspapirer vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside
02. mars 2023.
www.forsvaretshogskoleforening.no


Med vennlig hilsen
for Forsvarets høgskoleforening

Christian Schønfeldt
Leder


Tilbake

Nyheter

Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Dagsorden

Vedlagt finner dagsorden for årsmøtet
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Årsberetning

Vedlagt finner du årsberetning for FHSF
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1104904
Site powered by WebOfficeOne ©