Jubileumskonferansen 2005

Jubileumskonferansen 2005

 

Felles sikkerhet i Norden- fra splittelse til samarbeid

 

29. oktober 2005 kl 0900 – 1530  Forsvarets Stabsskole, Akershus festning.

 

Et samarbeid mellom: Norske Reserveoffisereres Forbund, Forsvarets Høgskoleforenings Studieutvalg, Institutt for forsvarsopplysning, Norsk Forsvarsforening, Folk og Forsvar og Kvinners Frivillige Beredskap.

 

0900    Registrering og kaffe

 

0930    Åpning;           Hans J. Røsjorde, President NROF

 

0945    Bakteppe; ”Fra arvefiender til samboere på den skandinaviske halvøy”

            Grethe Værnø, Leder av Studieutvalget i FHSF

 

1015    Pause

 

1025    ”Fra nasjonalt til flernasjonalt forsvar?”

 

            ”Et norsk perspektiv”  Forsvarssjef, general Sverre Diesen

 

            ”Et svensk perspektiv” Överstbefälhavare, general Håkan Syrén

 

            ”Et akademisk nordisk og europeisk perspektiv”

            Direktør Tomas Ries, Utenrikspolitisk Institutt

 

            Paneldiskusjon

            Ordstyrer K.adm. (P) Harald Neegaard, Institutt for forsvarsopplysning

 

1230    Lunsj

 

1315    ”Sikkerhet i et nytt århundre: for menneskene, samfunnet og staten i nordisk og internasjonalt perspektiv”

 

            ”EU’s helhetlige sikkerhetsstrategi”

            Dep.råd Anders Bjurner, Utrikesdepartementet, Stockholm

 

            ”Helhetlige trusselvurdering – nasjonal helhetlig beredskap”

            Ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen, Justisdepartementet

 

            Paneldebatt

Ordstyrer Gretha Thuen, leder Kvinners Frivillige Beredskap

 

1530    Avslutning

            Ottar Befring, President Norges Forsvarsforening

 

Påmelding innen 1. oktober 2005 til foreningen. Aktuelle deltagere kontaktes

Konferansen er reservert for studieaktive medlemmer. 

 


Nyheter

Foredragskveld FHSF onsdag 15. november om atomvåpentrusselen

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld
og sosialt samvær onsdag 15. november kl. 1800 –
2100.

TEMA:
Atomvåpentrusselen

FOREDRAGSHOLDER:
Stipendiat Even Hellan Larsen, UiO

Les mer


Foredragskveld torsdag 19. oktober 2023 kl 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens medlemmer til ny
foredragskveld med et meget aktuelt tema.Les mer


Studiereise med Folk og Forsvar til Finnmark - noen ledige plasser

Folk og Forsvar har noen ledige plasser på studiereisen vi arrangerer til Finnmark
11.-14. september.

Les mer


Foredragskveld torsdag 15. juni 2023 kl. 1800 – 2100

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld med et særdeles aktuelt
tema, torsdag 15. juni 2023

TEMA:
«Kina og den globale maktforskyvningen: Implikasjoner
for Europa, transatlantiske samarbeid og Norge"

Les mer


Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1127390
Site powered by WebOfficeOne ©